25-09-2018
Het kennisplatform EMV maakt wetenschappelijke kennis over elektromagnetische velden begrijpelijk. Ik maakte daarom een serie verklarende illustraties bij algemene vragen als: Wat is een elektrisch veld? Wat is een magnetisch veld? Wat is veldsterkte? Je kunt ze vinden op: www.kennisplatform.nl
In het kennisplatform EMV werken samen: TNO, RIVM, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZONMW, MilieuCentraal.
02-05-2018 Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Mensen met een laag inkomen, een lage opleiding en/of een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans op depressie. Zij lopen het risico depressie als ziekte niet te begrijpen, depressieve klachten niet te herkennen en de aanpak ervan niet te kunnen volgen. Pharos heeft een beeldverhaal ontwikkeld dat zorgprofessionals ondersteunt om cliënten te helpen bij herstel. Het boekje is bedoeld voor cliënten, patiënten of naasten die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over depressie. Ik maakte er de illustraties bij. Er is een filmpje van gemaakt: youtube.com. Het boekje is gratis te bestellen. Kijk voor meer info op: www.pharos.nl
19-04-2018 PROMISE is een initiatief van het Longfonds, het Trimbos-instituut en Pharos. In dit project worden nieuwe manieren getest om vrouwen te helpen rookvrij zwanger te zijn én te blijven na de zwangerschap. PROMISE wil dit bereiken door objectieve metingen van rookgedrag (koolstofmonoxide), motiverende gespreksvoering en het ontwikkelen van materialen voor laaggeletterden, zoals beeldverhalen. Hiervoor maakte ik in 2017 een reeks illustraties, een deel daarvan is te zien in deze pdf over dilemma's rondom zwangerschap en roken.


08-03-2018 SyncForce vroeg mij een referentievisual te maken waarin alle services van klanten in de sector bouwen en constructie worden gecombineerd. Een leuke en interessante uitdaging. Het volledige resultaat is te zien op: www.syncforce.com
07-03-2018 Energieketen van Elektriciteit, Gas en Warmte
Wie zorgt er voor energie en waar? Hoe ziet de energieproductie eruit en hoe komt stroom, warmte of gas bij ons terecht? In de energieketen leren leerlingen meer over opleidingen en beroepen in de energiesector en kunnen ze zelf op ontdekking gaan door op symbolen te klikken. Ik maakte deze plaat voor de nieuwe website van WATT?. Het is een bewerking en uitbreiding van een illustratie die ik eerder voor dezelfde opdrachtgever maakte.
Opdrachtgever: DST, website WATT? is gemaakt door Muismedia
19-03-2017 Onlangs verscheen het handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?'. Ik maakte daarvoor een groot aantal illustraties. Het handboek is bedoeld voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Zelfmanagement is essentieel bij goede diabeteszorg, maar is juist bij deze patiëntengroep een groot probleem. Het handboek is ontwikkeld door Pharos (expertisecentrum gezondheids-verschillen) ism NHG en Stichting Voorlichters Gezondheid. Financieel mogelijk gemaakt door Zilverenkruis Achmea. Een pdf van het complete boek is gratis te downloaden op: www.pharos.nl
30-01-2017 Op 19 januari organiseerde Geonovum een eerste consultatiebijeenkomst over de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Wij maakten hiervoor een powerpointpresentatie over de modellen die beschrijven hoe informatie uit de werkelijke wereld wordt gestructureerd, vastgelegd en beschikbaar komt voor gebruik in informatieproducten. De presentatie is te zien op Youtube. Het verhaal wordt samengevat in een flyer, te downloaden op: www.geonovum.nl
10-01-2017 Voor Pharos illustreerde ik een boekje over meisjesbesnijdenis: Wat kan Sara doen als zij problemen heeft?
Je kunt het boekje bekijken of downloaden (pdf) via: www.pharos.nl
In Nederland worden we vanaf de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv). Pharos zet zich sindsdien in als kennis- en adviescentrum voor de strijd tegen vgv en is een door de Nederlandse overheid aangewezen landelijk expertisecentrum. Eén van Pharos' specialismen is het ontwikkelen van nieuw-, en het aanpassen van bestaand voorlichtingsmateriaal, zodanig dat het ook begrijpelijk is voor laagopgeleiden, laaggeletterden, migranten of mensen met beperkte gezondheids-vaardigheden.
21-12-2016 Deze illustratie gaat over Solidago en de kleur geel in je tuin. Maar ook over de vernieuwingsdrang van taxonomen, die over de juiste benamingen van planten gaan. De illustratie is geïnspireerd op een tekst van Coen Jansen, vaste planten kweker in Dalfsen (www.coenjansenvasteplanten.nl). Tekst en beeld verschenen in het winternummer van het magazine Onze Eigen Tuin.
04-11-2016 Grote delen van Nederland waren oorlogsgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de afgeworpen bommen liggen er nog vele in onze bodem. Deze conventionele explosieven worden opgespoord als er nieuwe bouwactiviteiten in die gebieden plaatsvinden. Maar hoe spoor je eigenlijk zo’n bom op? Heijmans legt het uit en ik maakte er illustraties bij. Zie heijmans.nl
14-10-2016 Met je ogen zie je de wereld om je heen. Als je niet goed ziet zijn er hulpmiddelen. Daarover gaat dit boekje uit de Mini Informatiereeks (voor groep 3-5 van het basisonderwijs) van Noordhoff. Ik mocht daaraan deze kleine bijdrage leveren.
05-10-2016 Staatsbosbeheer vertelt graag wat meer over HOUT; wat kun je daar mee doen, hoe worden onze bossen beheerd en wat zijn de cijfers? Ik maakte er deze infographic over (gepubliceerd in het magazine 'Naar Buiten', september 2016).
11-07-2016 In stallucht komen hoge concentraties stofdeeltjes voor. In deze deeltjes zitten onder anderen endotoxinen (resten van dode bacteriën) en micro-organismen. Bij inademing kan dit gezondheidseffecten veroorzaken. Wageningen UR ontwikkelt technische maatregelen om de uitstoot van de deeltjes aan te pakken en zo de luchtkwaliteit rondom stallen te verbeteren. Het online dossier over dit project werd enkele dagen geleden gepubliceerd op wageningenur.nl. Daarbij zijn illustraties geplaatst die ik enkele jaren geleden maakte voor de brochure 'Schone lucht voor iedereen' van het Ministerie van ELenI.
04-07-2016 Enexis werkt aan de toekomst met de beweging EneXt, dat processen opnieuw ontwerpt en makkelijker maakt. Storingen worden sneller in beeld gebracht en verholpen, de klant wordt optimaal bediend (zie infographic). Het artikel verscheen in Contxt (juni 2016), het magazine voor de mensen van Enexis. (Grafisch ontwerp en productie: MPG)
30-06-2016 Infographic voor een factsheet van de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) over een verkenning van de circulaire economie in de zuivelsector. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderscheidt in 'Voedsel voor de circulaire economie' drie aangrijpingspunten voor een circulair voedselsysteem: duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, beperking van voedselverspilling en optimalisatie van het gebruik van reststromen. De infographic laat zien dat belangrijke elementen daarvan al aanwezig zijn in de zuivelsector, maar dat er ook nog genoeg uitdagingen zijn op te pakken. Je kunt de complete factsheet zien of downloaden op: www.nzo.nl
13-05-2016 Geonovum in Vogelvlucht
Geonovum staat voor: De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Wij maakten een corporate brochure over de kernactiviteiten van Geonovum: het verbinden van gegevens, van ambities, van mensen en van organisaties. De verschillende thema's worden toegelicht in paginagrote illustraties.
Je kunt de brochure bekijken of downloaden op geonovum.nl

12-04-2016 CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland en maakt die kennis direct toepasbaar voor de praktijk. In dat kader is het 'Handboek verkeersmanagement' uitgegeven. Voor de 'module regelaanpak' maakte ik deze illustratie die stap voor stap inzoomt op de verkeerssituatie. (Concept: Librt.com). Je kunt de module gratis downloaden op crow.nl
25-02-2016 Wageningen UR heeft nieuw materiaal ontwikkeld om bezoekers wegwijs te maken op de campus. Daarbij hoort een plattegrond waarop in vogelvlucht is te zien waar de gebouwen staan en hoe je er komt. Ik mocht die plattegrond maken en kreeg de opdracht mee om alle gebouwen realistisch en herkenbaar weer te geven; een flinke uitdaging. De plattegrond is te zien op grote borden bij de parkeerplaatsen of als pdf te downloaden op wageningencampus.nl. De tekeningen van de afzonderlijke gebouwen worden ook gebruikt voor bewegwijzeringsborden.
16-02-2016 De bodemsanering van Chemie-Pack is de laatste en langste fase van het totale schoonmaaktraject dat meteen na de brand in 2011 begon. Heijmans vertelt daar graag wat meer over en ik maakte er illustraties bij. Nieuwsgierig? Kijk op: heijmans.nl
11-02-2016 Iedere netbeheerder in Nederland gebruikt een eigen systeem om bij te houden hoeveel elektriciteit en gas er wordt gebruikt. Niet erg efficiënt. Daarom werken de 7 netbeheerders aan een nieuw gezamenlijk systeem: het ARM-systeem.
De infographic die ik maakte toont de belangrijkste verschillen t.o.v. de huidige systemen. Het artikel verscheen in Contxt (dec 2015), een magazine voor de mensen van Enexis.
01-02-2016 "Slimmer, wendbaarder en duurzamer". Onder deze titel presenteerde netbeheerder Enexis haar toekomstvisie op de ICT. Hoe zien onze elektriciteitsnetwerken er uit in het jaar 2020? Wat betekent dat voor de consument? Het artikel verscheen in het magazine Contxt (okt 2015), ik maakte er de illustratie bij.
28-01-2016 In heel Nederland bereiden vele partijen en organisaties zich voor op het gebruik van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De BGT komt als Open Data beschikbaar voor de samenleving.
In opdracht van het Ministerie van IenM maakte ik schematische illustraties voor de brochure Ketenontwerp BGT. Deze brochure geeft inzicht in welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke taken, hoe ze zich hierin georganiseerd hebben en welke systemen ze hebben ontwikkeld om hun taken uit te voeren.
Je kunt de brochure downloaden op: https://bgtweb.pleio.nl/file/download/41871502
27-01-2016 Voor DuPont maakte ik een serie illustraties over een nieuw maalproces (POWERMill) waarmee meer meel uit een graankorrel benut kan worden. Studio KERN (Deventer) maakte van de illustraties een animatie.
12-01-2016 Oordeelsvorming is het primaire proces van professionals. Dit gebeurt steeds vaker samen omdat werk complexer wordt. In haar promotieonderzoek onthult Eva van der Fluit hoe KLM vliegers hun prestaties optimaliseren bij beginnend conflict en escalatie voorkomen zodat ze veilig thuis komen. De onderzoekresultaten zijn van belang voor andere professionals die conflict de baas willen worden. Deze illustratie siert de cover van het onderzoek en is een onderdeel van de infographic die ik er over maakte. Voor meer info of het opvragen van een e-proefschrift: www.evavanderfluit.nl
17-10-2015

Oil of Olaz voor de snelweg

Een snelweg verzorgen is net als zorgen dat je je huid jong houdt. Een paar tips doen bewezen wonderen; goed schoonmaken en hydrateren. Die schoonheidstips werken ook voor een langere levensduur van asfalt. Wegenbouwer Heijmans legt in vier stappen uit hoe dit werkt. Ik mocht er de illustraties bij maken. Kijk voor het volledige artikel op: heijmans.nl
13-10-2015 Relaties van Allianz Nederland Schadeverzekering ontvingen onlangs het boekje 'Koplopers' met inspirerende verhalen over ondernemerssucces (geschreven door Lizzy de Wilde). Daarbij maakte ik, als inlegger, deze infographic die inzicht geeft in verzekeringsgedrag en risico's van zzp'ers en ondernemers.
01-09-2015 Hoe maak je zo slim mogelijk gebruik van je hersenkwabben? Daarover gaat deze infographic die ik maakte voor EVA (nr. 7), het vrouwenmagazine van de eo.
29-07-2015 Voor Contxt (juni 2015), het magazine voor medewerkers van Enexis, maakte ik deze illustraties over: alternatieven voor het verwarmen van huizen en distributie-automatisering light (project DALI) in 35.000 netstations.
Productie: Media Partners Group
06-07-2015 Meetbaar Beter is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat de kwaliteit van zorg wil verbeteren door resultaten uniform te meten en te delen.
Zilveren Kruis Achmea wil deze resultaten inzichtelijk maken, met als belangrijkste aandachtspunt: welke resultaten zijn belangrijk voor de patiënt. In dit kader heb ik 2 infographics ontwikkeld over de uitkomsten van dotterbehandelingen en bypassoperaties. Je kunt de infographics bekijken en downloaden op zilverenkruis.nl
06-07-2015 Ook dit jaar mochten we weer een 'vogelvlucht' (jaarverslag 2014) maken voor Geonovum. Daarin bijzondere aandacht voor het Platform Linked Data, Omgevingswet, het living lab for the Internet of Everything en de activiteiten in het kader van het BIM loket. Je kunt het complete jaarverslag bekijken en downloaden op geonovum.nl
30-06-2015 In 2008 besloot het kabinet om een nationale databank met gegevens over de ondergrond in te voeren: de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Denk hierbij aan het gebruik van de ondergrondse ruimte in relatie tot de leefomgeving, zoals milieusanering, archeologie en waterveiligheid. Ik maakte deze infographic over het selectietraject voor registratieobjecten. Meer weten? Kijk op: bro-pleio.nl
15-06-2015 Deze infographic vertelt het verhaal van de Suzukii fruitvlieg; een exoot die sinds 2012 in Nederland wordt gesignaleerd en een serieuze bedreiging voor de fruitteelt vormt. Momenteel wordt alles op alles gezet om meer te weten te komen over de levenscyclus en de zwakke punten van deze nieuwkomer.  
Ik maakte deze infographic in opdracht van Wageningen UR (University & Research centre) bij een artikel in Wageningen World (2015-2), het magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven. Bekijk het hele artikel (vanaf pag. 22) op:www.wageningenur.nl
12-06-2015 Met het toenemend gebruik van elektronica en de opkomst van sociale media komt cyberpesten steeds vaker voor, daar gaat deze infographic over. In 2012 was zo’n 22 procent van de Nederlandse kinderen weleens digitaal gepest. Studente Integrale Veiligheidskunde Kim Rietkerken onderzocht de schaal van het probleem in Capelle aan den IJssel. Haar scriptie werd door De Haagse Hogeschool genomineerd voor de scriptiejaarprijs.
Meer weten? Kijk op: link.hhs.nl/nieuws
10-06-2015 Deze illustraties geven nadere uitleg over de uitruil van regionale energienetwerken (gas en elektriciteit) tussen netbeheerders Alliander en Enexis. Gemaakt voor Contxt, het magazine voor medewerkers en gepensioneerden van Enexis (mei 2015).
Productie: Media Partners Group
06-05-2015 Voor Bruynzeel maakte ik deze infographics waarin de duurzame aspecten van de Atlas keuken worden belicht.
29-04-2015 De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt per 1 januari 2016 dé uniforme, gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland. Het Ministerie van IenM vroeg me een infographics te maken die inzicht geven in de ICT-componenten die een organisatie nodig heeft om te kunnen werken met de BGT. De infographics zijn gebruikt voor presentaties op de beurs Overheid 360º en zijn ook te vinden in een boekje dat je online kunt bekijken, downloaden of aanvragen op BGTweb.
25-02-2015 Op 1 januari 2016 treedt de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie in werking. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een mijlpalenplanning opgesteld om de bronhouders te helpen bij het op tijd halen van de finish. Ik maakte er deze infographic bij. De volledige publicatie is te vinden op: https://bgtweb.pleio.nl/file/download/30446462
24-02-2015 Om het ondernemers makkelijk te maken werd in 2007 een wetswijziging van kracht waardoor kleine bedrijven hun belastingaangifte ook mogen gebruiken als jaarrekening. Maar is dat wel zo voordelig? Studente Accountancy Hanneke van Wijngaarden zocht het uit en schreef er haar scriptie over. Ik maakte er deze infographic bij. Lees meer op: www. hhs.nl
18-02-2015 Hardlopen is een fijne manier om aan je conditie te werken. Een goed loophouding vermindert de kans op pijntjes.
De Gezondgids (nr.1-2015) van de Consumentenbond geeft tips om blessures te voorkomen, ik maakte er deze illustraties bij.
Grafische vormgeving en art directie: Sanne Terpstra, Twinmedia bv
11-02-2015 Het Ministerie van I&M houdt zich o.a. bezig met schone lucht. Ik ontwierp deze poster voor een case in Nijmegen waar de situatie in een wijk sterk veranderde door de aanleg van een nieuwe brug over de Waal. Hoe zet je slimme technologie in om de luchtkwaliteit te monitoren en, waar nodig, te verbeteren? Bewoners, Gemeente, Radboud Universiteit en Geonovum zijn betrokken bij dit project.
03-02-2015 Voor Noordhoff Health maakte ik illustraties bij de cursus Negatieve druktherapie,  dat is een intensieve en effectieve vorm van wondgenezing. De cursus dient als bijscholing en is gericht op verpleegkundigen binnen het algemeen ziekenhuis en/of de thuiszorg (niveau 4 en 5). Informatie: www.noordhoff-health.nl
28-01-2015 Van 24 januari t/m 12 april 2015 belicht GR-ID, Grafisch Museum Groningen, vanuit een nieuwe invalshoek ons huidige informatietijdperk met de tentoonstelling 'Infographics: de wereld in data'. Ruim 30 Nederlandse infographic designers (ook ik) tonen hun vaak kleurrijke en vrolijke visualisaties van statistische gegevens, processen, constructies en instructies. Ook is er aandacht voor de historische context van de infographic. Lees meer op www.gr-id.nl
18-12-2014 Tablets zijn populair, maar het gebruik ervan leidt nogal eens tot nek- en armklachten.
De Gezondgids van de Consumentenbond geeft tips en ik maakte er illustraties bij. Zo zit je dus goed.
Grafische vormgeving en art directie: Sanne Terpstra, Twinmedia bv
17-12-2014 De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om per dag minstens 200 gram groente en 200 gram fruit te eten. De gemiddelde Nederlander haalt dit bij lange na niet. Een gemis ontdekte studente Voeding & Diëtetiek Marcelle Lock, want "groenten en fruit zijn écht goed voor je!" Haar scriptie werd genomineerd voor de scriptie jaarprijs van De Haagse Hogeschool. Ik maakte er deze infographic bij.
11-12-2014 Vandaag in het Financieel Dagblad: de achterpagina die we maakten voor de bijlage over Smart Cities.
Opdrachtgever: Geonovum, vormgeving en lay-out: Noort Pre Press Studio.
De infographic maakte ik eerder voor Geonovum, t.b.v. een beurspresentatie over De slimme stad.
08-12-2014 Ongeveer 3 miljoen Nederlanders hebben last van vliegangst. Daar is iets aan te doen. Deze tips zijn een eerste stap naar een ontspannen vlucht.

De illustraties op deze pagina maakte ik voor Flying Dutchman, het magazine voor frequent flyers van de KLM. Het verscheen op 5 december 2014 en is als pdf te downloaden op klm.com
28-11-2014 Deze maand in Link, het digitale magazine van De Haagse Hogeschool: Kun je de vergrijzing van de arbeidsmarkt tegengaan door kinderopvang te subsidiëren? Studente Marieke Meijer onderzocht het en schreef er haar afstudeerscriptie over. Die werd genomineerd voor de scriptie-jaarprijs. Je kunt er alles over lezen op hhs.nl. Daar is ook de infographic, die ik er bij maakte, als pdf te downloaden.
28-11-2014 Is het je wel eens opgevallen als je een brug op- en afrijdt? Kedeng! Heijmans bedacht daar wat op: een voegovergang die je niet ziet en niet hoort. Nieuwsgierig? Je kunt precies zien en lezen hoe dat werkt op heijmans.nl
Ik maakte er 4 illustraties bij.
21-11-2014 Vandaag start de week van de mediawijsheid (21-28 november) en verschijnt ook Mijn computer is leuk!. Dit voorleesboekje biedt op een speelse manier mediaopvoed-ondersteuning aan ouders met jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar). Het is geschikt voor alle ouders, inclusief ouders die moeite hebben met lezen of met de Nederlandse taal. Ik maakte voor dit boekje eenvoudige educatieve illustraties die dienen als aanwijs-plaat; alles uit de tekst is er op te zien.

Lees meer en download het boekje, de handleiding en een powerpoint presentatie op pharos.nl
16-11-2014 In januari 2015 verschijnt bij Noordhoff Uitgevers de nieuwe educatieve methode WIJZER! voor het basisonderwijs. Ik maakte illustraties voor de aardrijkskunde- en natuurkundeboeken (groep 6, 7 en 8). De presentatie van de methode is alvast te zien op noordhoffuitgevers.nl
07-11-2014 Voor Geonovum hebben we een boekje ontworpen over Linked Open Data. Geonovum zegt er dit over: "Met dit boekje schetsen we een beeld van de wereld van linked data en de activiteiten van het Platform Linked Data Nederland. Samen met de trekkers van de verschillende werkgroepen binnen het Platform hebben we hun werk gevat in eenvoudige beelden."
Je kunt het complete boekje downloaden als pdf via de website van Geonovum.
06-11-2014 Deze week in het EON magazine 'Een genie in de meterkast'; vanaf 2015 krijgt iedereeen in Nederland een slimme digitale energiemeter die automatisch doorgeeft hoeveel gas en elektriciteit je verbruikt.
En verder een 6-tal tips om zelf de verwarming te ontluchten. Ik maakte er graag weer de illustraties bij.
Concept en Productie: Headoffice, Hilversum
03-11-2014 Dit jaar heb ik enkele honderden (!) illustraties gemaakt voor de educatieve methode Nu Zorg van Noordhoff. De reeks behandelt o.a. verpleegtechnische handelingen, persoonlijke zorg, verpleegkundige zorg en zorg voor de huishouding. Een deel van de illustraties kun je zien bij portfolio -> anatomisch, medisch en gezondheid, zorg.
29-10-2014 Koolhydraten, ze zitten o.a. in brood, pasta, rijst, aardappelen en zo'n beetje alles wat zoet smaakt. De Gezondheidsraad adviseert dat veertig tot zeventig procent van de dagelijkse energie-inname uit koolhydraten moet bestaan. Maar wat gebeurt er als je minder koolhydraten binnenkrijgt? Student Voeding & Diëtetiek Vincent Verdoorn deed onderzoek. De scriptie werd door De Haagse Hogeschool genomineerd voor de scriptie-jaarprijs en ik maakte er deze infographic over. Je kunt de publicatie bekijken op: link.hhs.nl/nieuws
08-10-2014 Kort na de geboorte wordt bij baby's een beetje bloed uit de hiel afgenomen. Uit het bloedonderzoek, de hielprikscreening, kan blijken of er sprake is van een aangeboren aandoening. In Nederland ging in 1974 dit landelijk screeningsprogramma officieel van start. Sindsdien is een goed functionerend programma opgebouwd waardoor veel kinderen een betere kwaliteit van leven hebben. Reden voor een terugblik in dit boekje; Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland, waarvoor ik enkele infographics maakte. De auteur, Dr. J. Gerard Loeber, was vele jaren hoofd van het RIVM-laboratorium voor infectieziekten en screeningen. Uitgave: RIVM, VUmc en Prelum.
06-10-2014 Door een verkeerde manier van werken kan het lichaam onnodig belast worden. Apollo Vredestein heeft daarom voorlichtings-materiaal laten ontwikkelen over goede werkhoudingen en hoopt zo onnodige lichamelijke klachten bij werknemers te voorkomen.
Ik maakte er de illustraties bij.
Productie: Creative Bastards - Hengelo (Ov)
06-10-2014 De Franse rolstoeltennisser en Grand Slam kampioen Stéphane Houdet beweegt zijn rolstoel voort met vierkante buisprofielen in plaats van ronde. Werkt dat beter? Bewegingstechnologiestudente Femke Bos zocht het uit. Haar scriptie werd door de redactie van LINK, het magazine van De Haagse Hogeschool, genomineerd voor de scriptiejaarprijs en ik maakte er een infographic over. Het artikel vind je hier: link.hhs.nl/nieuws
06-10-2014 Wel eens gehoord van self-healing asfalt? Het bestaat! Heijmans legt precies uit hoe dat werkt en ik maakte er de illustraties bij. Je kunt het zien op heijmans.nl
18-07-2014 Er komen jaarlijks meer buitenlandse studenten naar Nederland dan er Nederlandse studenten naar het buitenland vertrekken. Dat leidt tot scheve verhoudingen en hoge kosten. Noorwegen en Denemarken hadden een gelijksoortig probleem en bedachten samen een oplossing.
Deze infographic maakte in voor de laatste papieren editie van H/Link, het magazine van De Haagse Hogeschool.
18-07-2014 In de zomereditie van het EON magazine aandacht voor de EnergieAssistent. Besparen op energie begint met bewustwording, meten is weten. Ik tekende een huis waarin verschillende slimme toepassingen te zien zijn. Daar omheen plaatste de redactie informatieve tekst en foto's.
Voor de klusrubriek maakte ik een serie tekeningen die uitleggen hoe je je tuin energiezuinig, sfeervol en veilig verlicht.
Productie: Headoffice, Hilversum
10-07-2014 Onlangs eindigde het STW-onderzoeksprogramma LogiDOC, waarbinnen onderzoekers
optimalisatie-algoritmen voor de ziekenhuiszorg ontwikkelden. Door de hele keten van spoedeisende hulp of polikliniek tot aan revalidatie in samenhang te plannen, verbetert de kwaliteit van zorg én van arbeid, en kunnen meer patiënten worden geholpen in dezelfde tijd. Ik maakte er deze infographic over voor UPDATE, relatiemagazine van technologiestichting STW (juli 2014, nr.3).
02-06-2014 "Een soort jaarverslag in beeld", dat was de uitdaging waar wij voor stonden. Vorige week verscheen 'Geonovum in vogelvlucht'. De uitgave vormt een nadere kennismaking met de organisatie en activiteiten van Geonovum met als uitgangspunt de werkzaamheden van 2013. Ontwerp en infographics: Anke Nobel | Opmaak en procesbegeleiding van drukwerk en mailing: Noort Pre-Press Studio, Lelystad
Je kunt het jaarverslag downloaden op: geonovum.nl
15-05-2014 Voor slechtzienden is sporten niet vanzelfsprekend. Met wat hulpmiddelen is een hoop te bereiken maar daar is weinig onderzoek naar gedaan. Twee Halo-studenten begaven zich op onontgonnen terrein en lieten proefpersonen met een 'ervaringsbril' springen op een mini-trampoline met- en zonder felgekleurde markering. De infographic laat zien hoe dat ging. Het magazine is online te lezen op: link.hhs.nl/magazines
23-04-2014 Wat moet je weten over een Rhesus-bloedgroep tijdens een zwangerschap? Onlangs gaf het RIVM een folder uit over dit onderwerp. In deze folder is te lezen wat bloedgroepen zijn, wat Rhesusziekte is en hoe het ontstaat. Ook geeft de folder informatie over de zorg die je kunt krijgen om Rhesusziekte te voorkomen of te behandelen. Ik maakte er illustraties bij die op eenvoudige wijze nadere uitleg geven. Je kunt de folder downloaden op de website van het RIVM.
16-04-2014 Een auto die voor je denkt, kijkt en remt? Het bestaat!
Om aanrijdingen met voetgangers te voorkomen ontwikkelde Lexus het innovatieve advanced pre-crash safety system (A-PCS). Hoe werkt dit systeem eigenlijk? Je ziet het in de infographic die ik maakte voor het magazine MyLexus.
Productie: Headoffice, Hilversum
13-04-2014 Het E.ON magazine (Alles over nieuwe energie) verschijnt 3x per jaar. Ik maak infographics voor de rubrieken 'Klaar de klus' en 'Dat zit zo'. 

In de voorjaarseditie:
'LED it shine', een infographic over de LED-lamp. Hoe werkt dit mini-lampje? Wat zijn de toepassingen? Veel uitleg en tips.
Bron: Philips Lighting

'Met frisse energie door uw huis' met tips voor schoonmaakklusjes waarmee je ook nog eens energie bespaart.
Vormgeving en productie: Headoffice Hilversum

Alle tips zijn ook online te bekijken op de E.ON website.


23-03-2014 Mag een koopvaarder zich verdedigen... of niet? Je mag in Nederland niet zomaar een wapen dragen, ook niet in gevaarlijke situaties. Maar hoe moet je je als Nederlands koopvaardijschip verdedigen tegen piraterij? Heeft de staat de plicht om je te beschermen? Pieter Rademakers onderzocht het en belandde in een woud van regels en wetgeving. De infographic legt in 7 stappen uit hoe hij tot zijn conclusie kwam.
Publicatie: H-Link41(magazine van De Haagse Hogeschool), maart 2014. Redactie: René Rector
16-03-2014 Schiphol vernieuwt en daarom wordt er de komende jaren flink verbouwd. De KLM wil z'n frequent flyers hierover graag informeren en vroeg mij de grootste veranderingen in beeld te brengen.
De infographic is gepubliceerd in het magazine Flying Dutchman (1-2014).
Productie: Head Office NL
10-02-2014 De boerka in Nederland; het werd gezien als symbool van vrouwenonderdrukking maar tot een verbod kwam het niet. Iedereen heeft er wel een mening over maar werd er ooit naar de mening en motieven van de draagsters gevraagd? Linda Arfy onderzocht het vraagstuk voor haar afstudeerscriptie en kwam tot verrassende conclusies. Ik maakte er deze infographic over. De scriptie is genomineerd voor de scriptie-jaarprijs van De Haagse Hogeschool.
29-01-2014 Gaan we voor goud? Tijdens de Olympische Winterspelen kijkt Nederland in spanning naar de schaatsers. Ondertussen werken wetenschappers aan het verbeteren van schaatstechnieken. Binnen het sportprogramma van NWO, STW en ZonMw onderzoekt Eline van der Kruk aan de TU Delft samen met Roy Mulder van de VU Amsterdam wat de optimale slag is van de schaatser. Magazine STW UPDATE besteedde er een artikel aan en ik mocht er deze infographic bij maken.
13-01-2014 In januari 2014 gaat in Nederland het bevolkingsonderzoek Darmkanker van start. Voor het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de screening, heb ik een serie infographics gemaakt die de vele facetten van het proces nader toelichten. Zoals een eenvoudige weergave van 'De kans op darmkanker' en een draaischijf waarmee dokterassistenten het jaar waarin iemand een uitnodiging kan verwachten gemakkelijk kunnen opzoeken.
De folder over het bevolkingsonderzoek kunt u hier downloaden.
13-12-2013 Tegenstanders van windenergie opperen vaak dat het bouwen van een windmolen meer energie kost dan zo'n ding aan energie oplevert. Net zoiets speelt bij een andere energiebron: de warmte van de aarde zelf. Larissa Gonzalez, studente aan De Haagse Hogeschool, zocht het uit en kwam tot verrassende conclusies. Een geothermische installatie verdient zichzelf (in energiegebruik) binnen 2 maanden terug! Het onderzoek van Larissa is door H/Link genomineerd voor de scriptiejaarprijs. Ik maakte er deze infographic bij.
09-12-2013 Skydiven als introductie voor natuur- en scheikundelessen! Voor de introductie van het nieuwe NOVA leeropdrachtenboek (VWO|Gymnasium) van uitgeverij Malmberg maakten we een spread over skydiven. Daarbij verschillende infographics die laten zien wat er op het gebied van natuur- en scheikunde valt te onderzoeken aan zo'n sprong. (foto: shutterstock)
04-12-2013 Op 12 november vond in de Rai te Amsterdam de innovatie-estafette plaats. Een beurs rond de thema's Circular Economy, Green Transport en Smart Cities. Geonovum, het Ministerie van I&M en TNO verzorgden samen een presentatie over het belang van locatie voor smart cities. Voor dit doel maakte ik een poster van 3,5 x 1 meter met kleurrijke infographics.
Meer info vind je op de website van GEONOVUM.
04-12-2013 Energiebedrijven zijn altijd op zoek naar vmbo-ers, mbo-ers, havisten, vwo-ers, hbo-ers en wo-ers met passie voor techniek. De voorlichtingscampagne WATT? brengt jongeren tijdens hun schoolopleiding in contact met de energiesector. Voor dit doel zijn informatieve techniekposters ontwikkeld over verschillende aspecten uit de energiesector. Voor de poster over het gas- en elektriciteitsnetwerk in een woonwijk maakte ik deze overzichtsillustratie. De posters zijn bedoeld voor leerlingen met interesse in techniek, om op te hangen in het technieklokaal. Docenten kunnen de posters bestellen op www.watt.nl
Vormgeving en productie: DST Experience Communicatie te Baarn.
03-09-2013 METAAL & TECHNIEK, maandelijks vakblad van de koninklijke metaalunie voor het mkb in de metaal, komt 4x per jaar met de kwartaalcijfers van de sector in een bijlage; de BAROMETER. Voor deze bijlage maak ik infographics over de stand van zaken en ontwikkelingen in het mkb metaal. Leidende vorm daarin is het aambeeld.
02-09-2013 Het E.ON magazine (Alles over nieuwe energie) verschijnt 3x per jaar. Ik maak infographics voor de rubrieken 'Klaar de klus' en 'Dat zit zo'. 

In de najaarseditie: een infographic over de werking van een windmolen.
En verder: Hoe zorg je er voor dat je huis deze winter warm en comfortabel blijft? Een stappenplan in 5 illustraties.
Vormgeving en productie: Headoffice (Sanoma)
02-09-2013 Voor MOVE, het magazine van BCD travel, maak ik regelmatig een infographic voor de rubriek 'Zoek de verschillen'. In deze editie: een vergelijking tussen het online regelen van een particuliere reis en het boeken van een zakenreis. Verder worden de voordelen en mogelijkheden van het gebruik van de BCD-tool voor zakelijke boekingen op een speelse manier nader toegelicht.
Vormgeving: Tein Traniello, Productie: Scripta Media
18-02-2013 De digitale kaart van Nederland is opgebouwd uit alle mogelijke informatie, van verkeersplein tot verkeersbord, van kantoorgebouw tot bushokje, van snelweg tot fietspad. Hoe komt die kaart tot stand? En hoe blijft 'ie actueel? Hoe kun je hem gebruiken? Dat zie je op deze infographics, ze zijn bedoeld voor management ICT-afdelingen en beleidsmakers bij de overheid (m.n. Gemeenten). Opdrachtgever: Geonovum.
02-11-2012 Dit jaar opende netbeheerder ENEXIS in Zwolle een energieneutrale modelwoning. Het huis is voorzien van de modernste apparatuur en technische snufjes op het gebied van energiebesparing en -terugwinning. Enexis wil bij organisaties als woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars, overheid en onderwijs de bewustwording op gang brengen van het belang van aansluiting op een smart grid, een slim netwerk dat het stroomverbruik afstemt op het aanbod.
Voor een educatieve poster maakte ik 2 infographics ; een doorkijkje van het huis + omgeving en een schematische voorstelling van de technische ruimte. 
Vormgeving en productie: DST Experience Communicatie te Baarn.
02-05-2012 Zo gaat de aanleg van glasvezel in zijn werk. KPN-Reggefiber ontwikkelde een waaier die informatie geeft over de aanleg van glasvezel. Ik maakte 5 illustraties die duidelijk maken hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd; ingraven, de verbinding naar de woning, de aansluiting in de woning en het activeren van de aansluiting. 
Vormgeving: Neboko Downtown
07-10-2011 Fijn stof in de pluimveesector

Nederland moet minder fijn stof uitstoten. Fijn stof komt bijvoorbeeld uit gedroogde mest in stallen. Het Ministerie van EL&I heeft hierover een brochure uitgegeven. Deze brochure beschrijft de technische maatregelen die pluimveehouders kunnen nemen om de uitstoot van fijn stof te verminderen. De illustraties leggen de werking van de vele verschillende filtersystemen vereenvoudigd uit.

Downloaden van de complete brochure:
www.rijksoverheid.nl