Anke Nobel   Anke Nobel    
Sinds 1978 ben ik actief als zelfstandig illustrator en infographicmaker. Voor mij het leukste beroep dat er bestaat. Ik beschouw het als een vak waarvoor betrokkenheid, creativiteit, vakmanschap en voort- durende inzet (of nieuws- gierigheid?) de belangrijkste vereisten zijn.

In de loop der jaren werkte ik voor een breed scala aan opdrachtgevers. Ieder project vormt een nieuwe uitdaging waarbij, in goed overleg met de opdrachtgever, een optimale invulling van de opdracht wordt ontwikkeld.

Hierbij houd ik rekening met aspecten als stijl, kleur, sfeer, doelgroep en de wijze waarop het onderwerp het meest herkenbaar en begrijpelijk overkomt. Natuurlijk spelen ook praktische zaken als gebruiksmogelijkheden, afmeting, budget en planning een bepalende rol.
De functie van een illustratie? Wat mij betreft een versterking of zelfs vervanging van tekst.

Beeld trekt de aandacht en maakt informatie veel toegankelijker. Met 'beeldtaal' bereik je ook mensen die niet lezen of een andere taal spreken, dat is een groot voordeel.

Verder kun je in een illustratie laten zien wat nog niet bestaat of wat niet te fotograferen is.

Vaak begin ik gewoon met een potlood op papier wat schetsen te maken. Zo kan ik heel intuïtief werken. Daarna teken ik al heel snel verder op de computer.

Ik ben gespecialiseerd in het maken van informatieve illustraties en infographics. Daarbij worden data en/of tekst gevisualiseerd en gecombineerd. Zo'n infographic moet helder, functioneel en logisch zijn.
Voor informatief illustratiewerk is het nodig dat je je verdiept in het onderwerp. Dat is ook meteen het interessante. Om een proces, situatie, handeling, de werking van een apparaat, een gebeurtenis of het onderwerp van een studie helder neer te kunnen zetten moet je 'inzoomen' op de essentie van het verhaal dat je wilt vertellen.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen essentie en 'ruis' is het van belang eerst je onderwerp goed te doorgronden. Daarna volgt de uitdaging om dat overzichtelijk en aantrekkelijk in beeld te brengen. Als dat lukt en iemand roept: "O, zit dat zo! Eigenlijk heel eenvoudig!" dan ben ik tevreden.
Mijn opleiding volgde ik aan de Akademie voor Beeldende Vorming in Amersfoort. Ik kreeg daar niet alleen les in tekenen maar o.a. ook werken met hout en metaal, plastisch vormgeven, ruimtelijk vormgeven, keramiek, textiele werkvormen, grafische technieken.

Vervolgopleidingen:
- werktekenen
(LOI Leiden)
- Grafisch Ontwerpen
(School voor de grafische vakken te Utrecht)
- cursussen en trainingen m.b.t. diverse grafische computerprogramma's
(Grafisch Lyceum Utrecht en Doesum)

Wat ik als illustrator nog wil bereiken?
Steeds blijven schaven, verbeteren en vernieuwen.